อนุทิน 128037 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

สัปดาห์ที่ 14  ระหว่างวันที่ 13 - 16   สิงหาคม 2556

       14 สัปดาห์ผ่านไปกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนในโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ซึ่งสัปดาห์มีการเปิดเรียนเป็นเวลา 4 วัน เนื่องจาก วันจันทร์เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระราชินีนาช สำหรับงานในด้านการสอนเป็นไปได้ด้วยดี ทุกอย่างไม่ค่อยมีอุปสรรคสักเท่าไร นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนในหน่วยที่ 3 เรื่อง ชนิดและสมบัติของวัสดุ ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนในเรื่องของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์  ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนในอาทิตย์นี้นักเรียนร่วมกันทำการทดลองการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ และให้แต่ละกลุ่มออกนำเสนอหน้าชั้นเรียน  สำหรับงานในหน้าครูสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นงานด้านเอกสารซึ่งเตรียมรับมือกับการเยียมชมโรงเรียนและการเตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ

เขียน 18 Aug 2013 @ 22:57 ()


ความเห็น (0)