อนุทิน 128035 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

สมัยที่ฉันเป็นเด็ก ๆ ฉันไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง "ธรรมะ" แต่พอฉันเข้าสู่วัยกลางคน ทำไม? ฉันจึงเข้าใจในเรื่องของ "ธรรมะ" ฉันสามารถนำหลักธรรม คำสั่งสอนมาใช้กับชีวิตประจำวันของฉันไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวและเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน...สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ ฉันชอบฟังพระท่านเทศน์สอน ท่านชี้แนะ ให้รู้ ให้เห็น มีหลักการและเหตุผล ฉันเป็นคนไม่เชื่อคนง่าย ๆ แต่พอได้ฟังและคิดตาม ฉันได้รู้แจ้งความจริงว่า คืออะไร? ทุกคราวที่ขับรถ ฉันชอบเปิดสถานี FM 87.75 ซึ่งเป็นสถานีที่หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ (ทางเจ้าหน้าที่ได้นำเทปมาเปิดให้ฟังตอนท่านยังไม่ได้มรณภาพ)...ทำไมฉันชอบฟัง มันไม่มีเหตุผล บางคนอาจว่า...งมงาย...แต่เมื่อฉันได้ฟัง ฉันเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และฉันก็ใช้หลักธรรมนั้นมาใช้กับชีวิตประจำวันของฉันได้...ทำให้ฉันรู้ความหมายของคำว่า "นิพพาน" มากยิ่งขึ้น จึงทำให้รู้ว่า มนุษย์เราเกิดมาเพื่อ "การเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิต"

 

 

 

เขียน 18 Aug 2013 @ 22:23 ()


ความเห็น (0)