อนุทิน 128028 - ครูมุก

  ติดต่อ

18 สิงหาคม 56

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพม.25 จังหวัดขอนแก่น โดยนางสุคนธ์ สินธพานนท์

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)