อนุทิน #128028

18 สิงหาคม 56

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพม.25 จังหวัดขอนแก่น โดยนางสุคนธ์ สินธพานนท์

 

เขียน:

ความเห็น (0)