อนุทิน 128028 - ครูมุก

18 สิงหาคม 56

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพม.25 จังหวัดขอนแก่น โดยนางสุคนธ์ สินธพานนท์

 

เขียน 18 Aug 2013 @ 20:43 ()


ความเห็น (0)