อนุทิน 128025 - ดารนี ชัยอิทธิพร

18 ส.ค.56

คิดหาวิธีเรียกร้องความสนใจ

จะนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 12 ที่ กทม. ได้คิวนำเสนอ 22 ส.ค.56 เวลา 13.00 น. เรื่องลำดับที่ 2 จาก 11 เรื่องในวันเวลาและห้องเดียวกัน เตรียมสไลด์เสร็จแล้ว, Script ก็เตรียมแล้ว เหลือแค่ซ้อมนำเสนอให้อยู่ในเวลาที่เขากำหนดให้เท่านั้น

ไม่กังวลเรื่องนำเสนอผลงานหรอก แต่กังวลว่าจะไม่มีใครสนใจถามมากกว่า .. ทำงานมาทั้งปี ส่งเรื่องมาคัดเลือก ผ่านแล้ว ได้พูดเพียง 10 นาที กำลังคิดหาวิธีเรียกร้องความสนใจผู้ฟัง อย่างน้อยเขาเข้ามาในห้องนำเสนอ ก็ต้องมีใจให้บ้างละ แม้จะไม่ได้ตั้งใจมาฟังเรื่องของเราก็เถอะ ..

.

เขียน 18 Aug 2013 @ 19:25 ()


ความเห็น (0)