อนุทิน 128007 - เบญจมาศ มณีมัย

สัปดาห์ในโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวมีการจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในงานก็มีครูในสาระวิทยาศาสตร์และนักเรียนที่เรียนสายวิทย์เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ฐานควารู้ต่างๆให้นักเรียนที่เยี่ยมชมได้ทดทอง มีการฉายภาพยนต์ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ส่วนมากนักเรียนที่มีเรียนวิทยษสาสตร์ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือ ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกันนักเรียน และเห็นแล้วว่านักเรียนก็ชอบกิจกรรมครั้งนี้มาก  ส่วนเรื่องโมเดล QP ที่ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูผู้สอนทำก็อาทิตย์นี้ทุกคนจะต้องส่งไฟล์ให้กับหัวหน้าสาระ  

เขียน 18 Aug 2013 @ 10:09 ()


ความเห็น (0)