อนุทิน 128004 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อเกอร์

" ถ้าผมเป็นผู้มีอำนาจ ผมจะจัดทำการให้ความรู้เกี่ยวกับเงินให้แก่พลเมืองอย่างมากที่สุด

แต่ถ้าผมมีอำนาจจริงๆ ผมอาจจะไม่ทำก็ได้ ผมก็คงคิดเช่นเดียวกันกับผู้มีอำนาจในโลกนี้ในปัจจุบัน เพราะไม่มีอะไรสร้างความมั่งคั่งได้มากเท่ากับการหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ของคนอื่นอีกแล้ว "

จากบันทึก

อ่าน 118 · ดอกไม้ 13 · ความเห็น 9
ประมาณ 17 ชั่วโมงที่แล้ว
ของอาจารย์ ธวัชชัย ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

 

เขียน 18 Aug 2013 @ 09:17 ()


ความเห็น (0)