อนุทิน 127978 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • วันแรกของการเรียนครูสมาธิ สถาบันจิตตานุภาพ วัดห้วยจระเข้  จังหวัดนครปฐม
  ฉันมีเพื่อนนักศึกษาร่วมรุ่น ๑๗๐ คน  ไม่น่าเชื่อหนึ่งในนั้นจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาฉันสมัยเรียนปริญญาตรี
  มาเรียนด้วย  นี่กระมัง..สรรพสิ่งที่คล้ายกันสุดท้ายย่อมไหลมารวมกันตามกระแสแห่งกรรมสัมพันธ์..
 • วิธีการสอนทำสมาธิมีขั้นตอนเป็นระบบ หลวงพ่อวิริยังค์ใช้เวลา ๕๐ ปีกว่าจะเกิดตัวรู้ และเขียนตำราอีก ๕ ปี
  กว่าจะสำเร็จ  
 • ฉันต้องล้างสมองความรู้เดิมเกี่ยวกับการเดินจงกรม นั่งสมาธิ แนวสติปัฏฐานสี่ซึ่งเข้มข้นทุกย่างก้าวให้ออกจากจิต 
  มาฝึกทำำสมาธิไฮเทค เดินจงกรมแบบธรรมชาติ ไม่เคร่งเครียด ไม่ทุกข์ ดีเหมือนกันนะ
 • "การทำสมาธิ คือการสะสมพลังจิตเพื่อให้เกิดกำลังใจและสามารถเตือนตนเองได้" 

                                                                  ธรรมทิพย์
                                                             ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)