อนุทิน 127954 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๗๗๐ |

"ยอมรับความจริง"

...

ควรยอมรับความจริงสิ่งที่เกิด
ควรยอมเปิดหัวใจให้มองเห็น
ควรยอมลดอัตตาอย่างที่เป็น
ควรยอมฟังประเด็นที่เป็นไป

ใช้ สุ จิ ปุ ลิ พระโคดม
ใช้ปัญญากว่าอารมณ์ที่ตรมไหม้
แสงสว่างปลายอุโมงค์ไม่ปิดตาย
แก้ปัญหาคราใด จักได้ดี

...

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามไปนอนแล้ว)
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)