อนุทิน 127954 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๗๗๐ |

"ยอมรับความจริง"

...

ควรยอมรับความจริงสิ่งที่เกิด
ควรยอมเปิดหัวใจให้มองเห็น
ควรยอมลดอัตตาอย่างที่เป็น
ควรยอมฟังประเด็นที่เป็นไป

ใช้ สุ จิ ปุ ลิ พระโคดม
ใช้ปัญญากว่าอารมณ์ที่ตรมไหม้
แสงสว่างปลายอุโมงค์ไม่ปิดตาย
แก้ปัญหาคราใด จักได้ดี

...

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามไปนอนแล้ว)
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

เขียน 17 Aug 2013 @ 01:00 () แก้ไข 17 Aug 2013 @ 10:41, ()


ความเห็น (0)