อนุทิน 127931 - อาจารย์ต้น

เห็นภาพนี้ซึ่งเป็นนิสิตของเกษตรฯแล้ว อดรนทนไม่ไหว เพราะนิสิตเกษตรฯเหล่านี้กำลังทำข้อสอบโดยมีการสวมหมวกกันการโกงข้อสอบไว้ด้วย ที่ต้องเขียนก็เพราะว่านี่คือวาทกรรมความศักดิ์สิทธิ์ของการสอบและข้อสอบโดยแท้ ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดการสอนวิชาการวัดผลประเมินผล เมื่อทำเราทำข้อสอบ เราย่อมรู้ได้ว่าเราผ่านเกณฑ์หรือผ่านกลุ่ม เพื่อความเป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้ ข้อสอบควรออกเป็นชุดเดียวกัน ถ้ามีข้อสอบชุดที่ 2 ความยากง่ายและอำนาจจำแนกระหว่างชุด 1 และชุด 2 ย่อมเหมือนกัน

 

หากนิสิตเกษตรฯไม่รู้สึกว่าตนถูกเหยียดหยามประณามหมิ่นจากรัฐ ก็ควรสำนึกได้ว่าการที่รัฐทำกับตนเองเช่นนี้เป็นการใช้อำนาจที่แยบยลจากอำนาจรัฐกระทำต่อตนเอง แล้วจะไม่ทำอย่างนี้กับคนรุ่นต่อไป

นิสิตเกษตรศาสตร์กำลังทำข้อสอบ 

เขียน 16 Aug 2013 @ 16:26 ()


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขำไม่ออกเลย แต่นักศึกษาก็ยอมถูกกระทำ

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ นักศึกษายอมถูกกระทำอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่รู้ว่าตนถูกรัฐกระทำ หรือยอมให้ตนถูกกระทำเป็นเพราะคนที่สั่งเป็นครูของตน นี่ไงครับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในกาลามสูตร 10 ว่า อย่าเชื่อเพราะคนที่พูดนี้เป็นครูของเรา

เขียนเมื่อ 

หากกล่าวถึง “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” นั้น ภาพนี้น่าจะตอบว่า “ไม่มี” เป็นเรื่องเศร้าครับ

เขียนเมื่อ 

อธิการบดี หรืออย่างน้อยคณบดีควรนำเรื่องนี้เข้าประชุม เข้าใจว่าอาจารย์จะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่งง เด็กยุคนี้ไม่น่าจะยอมทำตาม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับสำหรับความเห็นของคุณ Wasawat และคุณ GD สำหรับคุณ Wasawat เรื่องนี้น่าจะไม่เหลือศักดิ์ศรีของเป็นมนุษย์เหลืออยู่เลยครับ เพราะการที่อาจารย์ทำอย่างนี้ แสดงว่า "นิสิตนักศึกษา" ของอาจารย์ชอบที่จะโกงข้อสอบกัน สำหรับคุณ GD อาจมาจากหลายสาเหตุครับ การที่นักศึกษายอมทำตามครู ผมขอเดาว่าครูเป็นครูที่มีอำนาจอาญาสิทธิ์และเป็นคนให้เกรดและคะแนนในการสอบครั้งนี้