อนุทิน 127928 - เบญจมาศ มณีมัย

สัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์ที่ครูในสาระวิทยาศาสตร์ต้องจัดประกาศ โฆษณางานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน โดยคุณครูให้นักเรียนเดินแฟชั่นโชว์นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ้ว 10 คน ทำให้นักเรียนในโรงเรียนทราบถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอาทิตย์ต่อไป ส่วนเรื่องของการสอน หรือหน้าที่ในการจัดกิจกรมมการเรียนการสอน ทางโรงเรียนมีการประชุมเพื่อติดตามงานที่มอบหมาบไปคือ การจัดทำโมเดล QP สำหรับดิฉันก็ได้จัดทำแล้วในบางส่วนโดยเสนอให้ประธานที่ประชุมดู ก็มีบางส่วนที่ต้องปรับปรุง ส่วนของคุณครูท่านอื่นก็เหมือนกัน แต่ก็ไม่มีใครเสร็จ 100 % เพราะครูทุกคนมีภาระงานอื่นอีกมากๆ ส่วนนักเรียนก็ได้เริ่มซ้อมกีฬากันแล้วเพื่อเตรียมพร้อมที่จะแข่งในเดือนกันยายนที่จะถึง

เขียน 16 Aug 2013 @ 15:01 ()


ความเห็น (0)