อนุทิน 127925 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๗๖๕ |

"หลับไป ฝันไป"

ยามเช้าเข้าฟังสัมมนาเกี่ยวกับกรอบหลักสูตร TQF ของ สกอ.
มีคนเข้าฟังเยอะ ส่วนใหญ่คนทำหลักสูตรของสาขาต่า่ง ๆ

หลักสูตร ๕๓ ของสาขาฯ ผมก็เป็นคนทำ
พยายามไปหาว่า มีแนวคิดอะไรใหม่ ๆ หรือไม่

คำตอบ คือ ไม่มี

น่าจะเป็นการแชร์ความเข้าใจให้ครบทุกคนมากกว่า

เพราะมหาวิทยาลัยให้ความชัดเจนเรื่องนี้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร

กลับมา "หลับนก" ณ เก้าอี้ตัวโปรด zzz

เขียน 16 Aug 2013 @ 14:20 ()


ความเห็น (0)