อนุทิน 127923 - อาอีดะ เจ๊ะแม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สัปดาห์ที่ 12-13 วันที่    3 – 10 สิงหาคม   2556

 

                ทางโรงเรียนประกาศไม่มีการเรียนการสอนเนื่อง จากต้อนรับวันอิดิลฟิตรี หรือวันออกบวช ของชาวศาสนาอิสลาม  เมื่อมีการบวช หรือถือศีลอด ก็จะมีวันอันประเสร็ฐ นั้นก็คือ วันฮารีรายออิดิลฟิตรี ซึ่งจัดเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นอย่างยิ่ง  ในวันนั้นก็จะมีพิธีละหมาดอิดิลฟิตรี ฟังคำบรรยายจากอีหม่าน หรือที่เรียน โต๊ะครู ทุกคนจะพบปะกันคนที่ไม่เคยเจอกันก็ได้เจอกันในวันนั้น คนที่ทำงานต่างที่กันก็ต่างกลับบ้านของตัวเองและได้อภัยซึ่งกันและกัน ในวันนั้นบางคนก็จะมีการหลั่งน้ำตาเนื่องจากการขออภัยซึ่งและกัน ลูกขออภัยจากผู้เป็นบิดา มารดา  ไปเยี่ยมบ้านญาติพี่น้องต่างๆ รวมทั้งคนในชุมชนอีกด้วย  

เขียน 16 Aug 2013 @ 13:20 ()


ความเห็น (0)