อนุทิน #127902

เปลวเทียนละลายแท่ง

           เมื่อคิดดี แล้วลงมือปฏิบัติ

           เปรียบดั่งเปลวเทียนหลอมละลายแท่งตัวมันเอง  เพื่อเปล่งแสงอันงดงาม

           เมื่อคิด  แล้วไม่ลงมือปฏิบัติ

           เปรียบดั่งเทียนไขที่ยังอยู่ในกล่อง ในห่อ ยังไม่ได้ถูกจุดหลอมละลายแท่ง

                                                                                                  พฤหัสบดี ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)