อนุทิน 127869 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๗๕๖ |

"สุขภาพควรดีก่อน"

อยากทำดีต่อไปเรื่อย ๆ แต่ "สุขภาพ" ต้องดีตามไปด้วย
หาก "สุขภาพ" ไม่ดี การทำความดีต่าง ๆ ก็จะสะดุด
และศักยภาพลดลงตามไปด้วย

สุขภาพที่ดี ต้อง ...

* เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมต่อร่างกายของตนเอง
* ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอทุก ๆ ๖ เดือน สำหรับอวัยวะที่เสื่อมโทรมตามสภาพสังขาร
* ออมเงินเพื่อสุขภาพเอาไว้ ร้อยละ ๒๐ ของรายได้ที่มี
* ออกกำลังกายสม่ำเสมอและวิธีการออกกำลังกายต้องถูกกับร่างกายเราด้วย
* อารมณ์ดีตลอดปีตลอดชาติ รู้จักคิดและปล่อยวางให้เป็น

ฯลฯ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

ถูกต้องค๊า

ขอบคุณครับ พี่แจ๋ว ;)…