อนุทิน 127805 - รอกีเย๊าะ จารง

สัปดาห์ที่ 12 ของการฝึกสอนที่โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เป็นสัปดาห์ที่มีงานค่อนข้างเยอะพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการประเมินโรงเรียน สัปดาห์นี้ทางโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) มีการเตรียมการเพื่อต้อนรับผู้ประเมินหลายๆท่าน คุณครูหลายๆท่านจึงต้องเตรียมจัดสถานที่ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดิฉันมีหน้าที่จัดห้องประชุมเพื่อต้อนรับคณะผู้ประเมิน และในวันเดียวกันทางโรงเรียนของเราก็มีการอบรมการทำ ปพ.นักเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเป็นเวลา 3 วันด้วยกัน จากที่ได้เข้าอบรมทำให้ได้ความรู้ต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการทำ ปพ.นักเรียน ในสัปดาห์เดียวกันทางโรงเรียนก็มีการจัดวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ดิฉันและเพื่อนมีหน้าที่จัดบอร์ดและรวบรวมผลงานของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  เช่น การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ ต่างๆที่น่าสนใจ รวมถึงมีการจัดสถานที่ถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักก็ตามแต่กิจกรรมของโรงเรียนเราก็สำเร็จไปด้วยดี ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนแต่ละสายชั้น นักเรียนทุกคนกล้าแสดงออกและแสดงได้สมบทบาทมาก ทางด้านการเรียนการสอนก็เป็นไปอย่างราบรื่นนักเรียนทุกคนตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียน สามารถแยกแยะเวลาเรียนและกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

เขียน 13 Aug 2013 @ 21:40 ()


ความเห็น (0)