อนุทิน 127804 - รอกีเย๊าะ จารง

สัปดาห์ที่ 11 ของการฝึกสอนที่โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดเยอะพอสมควร ทำให้หลายๆห้องไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีคาบตรงกับวันหยุด ทำให้การเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไร ในขณะเดียวกันหลายห้องก็ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ทำให้มีการสอบหลังเรียนในหน่วยที่แล้วรวมถึงสอบก่อนเรียน นักเรียนหลายคนทำข้อสอบได้คะแนนดีมากพอสมควร บางคนมีคะแนนก่อนและหลังเรียนต่างกันมาก ดิฉันรู้สึกปลื้มและภูมิใจกับนักเรียนมากที่ทำคะแนนได้ดี 90 % และสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่านก็จัดให้มีการสอบแก้ตัว จากที่สอบไม่ผ่านก็มีคะแนนดีขึ้นกว่าเดิม หลังจากที่ให้มีการสอบก่อนและหลังเรียนนักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างมาก และก่อนที่จะมีการสอบหลังเรียนในหน่วยแต่ละหน่วยก็มีการให้เด็กเขียนอนุทิน ว่าตนเองมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากน้อยเพียงใด รวมถึงสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูสอนเพิ่มเติม ทำให้ตัวนักเรียนและครูผู้สอนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ที่สำคัญนักเรียนทุกคนให้ความสำคัญในการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วย  

เขียน 13 Aug 2013 @ 21:39 ()


ความเห็น (0)