อนุทิน #127793

โลกนี้มีสรรพวิชามหาศาล

จะเรียนรู้ดูทุกด้านคงไม่ไหว

ขอเพียงเรียนอย่างหนึ่งให็ซึ้งใจ

พออาศัยเลี้ยงชีวันนั้นคงพอ

๑๙.๔๔ น. : ๑๓ ส.ค. ๕๖

เขียน:

ความเห็น (1)