อนุทิน 127783 - JKL

JKL

การเร่งรัด อำนวยความสะดวก ต่อผู้ยื่นคำขอ   ให้ได้รับการอนุญาต ให้ไวขึ้น

ในทางกลับกัน ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการผิดพลาด ของเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการลดคุณภาพของการทำงานลง โดยทางอ้อม

 

อยากได้ปริมาณงานเสร็จให้เยอะขึ้น ขนาดเครื่องจักร ยังมีโอกาสทำของเสียเพิ่มมากขึ้นเลย

เขียน 13 Aug 2013 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)