อนุทิน 127783 - JKL

  ติดต่อ

การเร่งรัด อำนวยความสะดวก ต่อผู้ยื่นคำขอ   ให้ได้รับการอนุญาต ให้ไวขึ้น

ในทางกลับกัน ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการผิดพลาด ของเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการลดคุณภาพของการทำงานลง โดยทางอ้อม

 

อยากได้ปริมาณงานเสร็จให้เยอะขึ้น ขนาดเครื่องจักร ยังมีโอกาสทำของเสียเพิ่มมากขึ้นเลย

  เขียน:  

ความเห็น (0)