อนุทิน 127782 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ใครนะเป็นผู้เขียนบทละคร "ยมบาลเจ้าขา" ช่างเขียนได้ลึกซึ้งมีความรู้ทางพุทธศาสนาอย่างล้ำลึก
    สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกบทตอน
  • ละครดี ๆ แบบนี้จะมีสักกี่เรื่อง

  เขียน:  

ความเห็น (0)