อนุทิน 127763 - สุมลฑา พลรัตน์

สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 29-2 สิงหาคม 2556 @โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

สัปดาห์เป็นสัปดาห์หลังจากสอบการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556 ของนักเรียน หลังจากนักเรียนสอบเสดครูก็เริ่มตรวจข้อสอบนักเรียนทั้ง 4 ห้อง ผลปรากฏว่านักเรียนในเเต่ละห้องผ่านกันน้อยมาก เเต่มีนักเรียนที่ทำคะเเนนสูงสุดได้ถึง28คะเเนน จากคะเเนนเต็ม 30 คะเเนน ซึ่งเป็นผลงานของเด็กชายธนาวุฒิ  เเซ่ขอ นักเรียนชั้น ป.4/3 ซึ่งนักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน ส่วนนักเรียนที่ได้คะเเนนต่ำสุด คือ 4 คะเเนนจากคะเเนนเต็ม 30 คะเเนน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนกลุ่มที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้  เมื่อครูไปบอกคะเนนสอบให้เเก่นักเรียนในห้องเรียนนักเรียนที่สอบผ่านก็ดีใจเป็นอย่างมาก ส่วนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านครูก็ได้ให้สอบเเก้ตัวในห้องเรียนอีกครั้ง เเต่ก็ยังมีนักเรียนที่สอบแก้ตัวไม่ผ่านอีก ครูจึงให้นักเรียนไปเขียนข้อสอบในหนังสือที่เรียนมา 20 ข้อ เพื่อให้คะเเนในการสอบแก้ตัว

ในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนมีการเเบ่งหน้าที่ให้กับคุณครูทุกคนสำหรับการเเข่งกีฬาสีพวกเราในฐานะนักศึกษาฝึกสอนได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการกลางตัวดฉันเองได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ดิฉันก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเเข่งขันกีฬาสีในโรงเรียนในครั้งนี้

เขียน 13 Aug 2013 @ 11:06 ()


ความเห็น (0)