อนุทิน 127760 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ข่าวประชาสัมพันธ์..

วันนี้มีการประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจิตเวช
ขอให้ทุกท่านพร้อมกันเวลา 13.00 น. ห้องประชุมตามที่ตกลงกันไว้
#‎ขอบคุณครับ‬

เขียน 13 Aug 2013 @ 10:45 () แก้ไข 13 Aug 2013 @ 10:45, ()


ความเห็น (0)