อนุทิน 127748 - noktalay

noktalay
  • อยากอยู่บ้านอยากไปวัดกับแม่...เพราะวันนี้วันเกิดแม่ของแผ่นดิน และแม่ของตนเอง แม่จองกัณฑ์เทศน์ไว้ ได้แต่เตรียมของต่างๆให้แม่
  • ส่วนตนเองต้องทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนครูกลุ่มเล็กๆ  
  • ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหน่วยงาน ปีนี้คนมาร่วมมากมาย ประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
  • ได้พบเจ้าเด็กน้อยมาร่วมงาน....น่ารักค่ะปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ตั้งแต่ยังเล็กๆ  ด้วยความน่ารักเลยยกธงให้ไปเลยค่ะ
เขียน 12 Aug 2013 @ 23:55 ()


ความเห็น (0)