อนุทิน 127733 - สุนิสา ทองชุม

สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 22-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

      สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ไม่มีการเรียนการสอนเพราะโรงเรียนปิดการภายในเรื่องจากทางโรงเรียนต้องจัดเตรียมสถานที่และงานด้านต่างๆในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปิดอนุสาวรีย์พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 29 ก.ค ทางโรงเรียนปิดแต่คุณครูทุกท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกันทุกคน ส่วนดิฉันและเพื่อนๆได้รับมอบหมายในการทาสีเวทีนันทนาการ เป็นต้น

 

เขียน 12 Aug 2013 @ 21:00 ()


ความเห็น (0)