อนุทิน 127724 - กาญจนา ชุมขวัญ

สัปดาห์ที่ 13 ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 @โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

     ในสัปดาห์นี้ที่โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย มีการร่นระยะเวลาเรียนทำให้มีการจัดการเรียนการสอนที่น้อยลงเหลือแค่คาบละ 45 นาที ทำให้นักเรียนได้เรียนไม่ค่อยเต็มที่นัก กลังจากการจัดการเรียนการสอนเสร็จตามเวลาปกติแล้ว ก็จะได้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยสี ศึ่งนักเรียนทุกๆคนมีความกระตือรือร้นกันมากกับการเข้าสี มีการซักซ้อมกีฬา ขบวนต่างๆ และยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญยิ่งในสัปดาห์นี้คือ การซ้อมเข้าร่วมพิธีงานฉลองพระชนมพรรษา หรืองานวันแม่แห่งชาติ มีการซักซ้อมนักเรียนที่จะเข้าร่วมพิธีในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม ที่สวนสาธารณะสะพานหิน มีการซ้อมและเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนระดับชั้น ป5-ม3  

     ในสัปดาห์นี้มีความลำบากในเรื่องการเดินทางไปโรงเรียนเล็กน้อยเนื่องจากเกิดฝนตกตลอดเกือบทั้งสัปดาห์ 

เขียน 12 Aug 2013 @ 19:38 () แก้ไข 13 Aug 2013 @ 10:41, ()


ความเห็น (0)