อนุทิน 127715 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

เขียนเพลงนี้..อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมของไทย..ใกล้ถึงวันอวสานป่าไม้..ถ้ายังไม่หยุดทำลาย หายนะจะตามมา จะเห็นได้ว่า ฝนตกธรรมดา ไม่ต้องมีพายุเข้า น้ำก็จะท่วมจังหวัดต่างๆ ทุกปี ลองติดตามเรื่องเล่าต่อไปนี้ครับ

บ้านป่า

ชีวิตบ้านป่า อยู่ป่ามาชั่วชีวิต

สัมผัสใกล้ชิด ได้คิดถึงคุณค่าป่า

ชาวเมืองบ้านไกล อยากให้ไปเห็นด้วยตา

ป่าใหญ่น้อยนานา จะพาให้เพลิดเพลิน

ชีวิตในป่า ผืนป่าพาให้รื่นรมย์

เป็นแหล่งอุดม น่าชมทุกแถวแนวเนิน

พืชพรรณมากมาย หลากหลายใช่เป็นส่วนเกิน

คนผู้เจริญไม่ทำลาย ป่าไม้ที่มี

+++++อนุรักษ์ป่าไว้ให้ยืนยง

หากป่ามั่นคง ดำรงสง่าราศี

ชาติจะยิ่งใหญ่ เพราะคนไทยทั่วในธานี

รักหวงแหนพงพี ให้มีชั่วลูกชั่วหลาน

ชีวิตบ้านป่า ป่าให้คุณค่าอนันต์

ป่าอัศจรรย์ ปั้นแต่งต้นน้ำลำธาร

อากาศสดใส สัตว์น้อยใหญ่มีให้พบพาน

อยากสุขสำราญ ช่วยสืบสานป่าต่อไป

           ประพันธ์โดย  ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

เขียน 12 Aug 2013 @ 15:35 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอมอบบทเพลงนี้แด่อาจารย์ ผู้รักษ์ป่าครับ http://www.youtube.com/watch?v=gmeoWr0zNPk

เขียนเมื่อ 

แม้ผู้คนจะเพิ่มมากขึ้น ถ้าทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ ป่าจะอยู่กับเราแบบยั่งยืน นะคะ