อนุทิน 127692 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่ 5 สิงหาคม  2556

      สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีการเตรียมงานเพื่อจัดโครงการวัยใสก้าวไกลด้วยธรรม ซึ่งเป็นการจัดของทางโรงเรียนโดยให้นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นชาวพุทธเข้ารับการอบรมทางพระพุทธศาสนา ที่วัดลัฏฐิวนารามหรือที่รู้จักกันในชื่อของวันใต้ โดยมีระยะเวลาเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม - 9 สิงหาคม โดยครูและครูฝึกสอนจะต้องทำหน้าที่ในการควบคุม ดูแล นักเรียนและนอนที่วัดเหมือนกับนักเรียน ในการเข้าค่ายครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากพระอาจารย์และพระวิทยากรหลายท่านที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการถ่ายทอดหลักธรรม คำสอน และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ทุกท่าน และผู้ประสานงาน ผู้ที่ให้ความร่วมมือและดูแลช่วยเหลือ รวมทั้งนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเข้ารับการอบรมและปฏิบัติตัวตามคำสอน จนทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

       ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม หลังจากเสร็จงานจากค่ายที่วัดลัฏฐิวนาราม ครูในโรงเรียนรวมทั้งดิฉันได้เข้าพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติในวันที่ 12 สิงหาคม โดยทางเทศบาลตำบลวิชิต ได้จัดให้มีการถวายพระพร ณ สวนศรีภูวนาถ โดยมีโรงเรียนต่างๆ และหน่วยงานราชการในเขตวิชิตเข้าร่วมพิธีถวายพระพรในครั้งนี้อย่างล้นหลาม

เขียน 11 Aug 2013 @ 18:18 () แก้ไข 11 Aug 2013 @ 18:27, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

...ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ...