อนุทิน 127672 - คุณมะเดื่อ

  ติดต่ออาจารย์บุญเสริม  แก้วพรหม บอกว่า ถ้าจะเขียนบทร้อยกรองให้ได้ดีต้องฝึกเขียน

ทุกวัน จึงจะเขีนได้ดี  ต้องลองทำดูบ้างนิ

  เขียน:  

ความเห็น (4)

ขอนำเอาไปใช้บ้างนะคะ

(@^__________^@)

v"อ.Was ท่านทำมาแล้ว ได้ผล...

ด้วยความยินดีจ้ะคุณ WAHOO 

คงเป็นเช่นนั้นจ้ะท่าน ผอ.คนเก่ง  ทักษะเกิดจากการฝึกฝนจ้ะ