อนุทิน #127658

  ติดต่อ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 10 สิงหาคม 2556 (โรงดาราสมุทรภูเก็ต)

            ในสัปดาห์นี้เรืองการเรียนการสอนไม่ค่อยเป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการทำกิจกรรมหลายอย่างและให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ เช่น วงกลมความรู้ กระเป๋าผ้า สิ่งประดิษฐ์ที่ทำนี้จะนำไปโชว์ในงานสัปดาห์วิทย์

            มีการประกวดร้องเพลงวันแม่ ชุดรีไซเคิล ในแต่ละวันคาบสุดท้ายจะมีการซ้อมร้องเพลงวันแม่หรือการแสดงที่จะแสดงให้กับผู้ปกครองของแต่ละห้องดู

            วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ ครูผู้สอนได้พูดคุยกับผู้ปกครองแต่ละคนเกี่ยวกับการเรียน มารยาทต่างๆและการปฏิบัติตนภายในโรงเรียน

  เขียน:  

ความเห็น (0)