อนุทิน 127640 - สายนที"๑๙

  ติดต่อ

ขอบพระคุณฟ้า ขอบพระคุณผืนแผ่นดิน

       แต่เดิมก่อนมา คนถือเรื่องการกินเป็นหลัก ยั่งยืน ไม่เปลี่ยนแปลง

       ฟ้าให้ธัญพืชทั้ง ๕ มาหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเรา

       อาหารที่ไม่ปรุงแต่งมาก จะปรากฏรสเดิม ...ผักสด  ผลไม้  พืชพรรณ ธัญญาหารต่างๆ   กินอยู่อย่างพอเพียง

       ถนอมบุญ รู้ประหยัด  อดออม ... เขียนไว้เตือนใจตัวเอง

                                                                                                                       ศุกร์ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

       

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะ