อนุทิน 127608 - JJ

JJ

  • จุดเป็นของการประเมิน คือ Learn รู้ เพื่อพัฒนา ตนเอง 
  • แต่ ต้องเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ ตามกฎหมาย และ
  • บวกเป้าหมาย ตามบริบท

เขียน 09 Aug 2013 @ 10:29 ()


ความเห็น (0)