อนุทิน 127608 - JJ

  ติดต่อ

  • จุดเป็นของการประเมิน คือ Learn รู้ เพื่อพัฒนา ตนเอง 
  • แต่ ต้องเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ ตามกฎหมาย และ
  • บวกเป้าหมาย ตามบริบท

  เขียน:  

ความเห็น (0)