อนุทิน #127608

  • จุดเป็นของการประเมิน คือ Learn รู้ เพื่อพัฒนา ตนเอง 
  • แต่ ต้องเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ ตามกฎหมาย และ
  • บวกเป้าหมาย ตามบริบท

เขียน:

ความเห็น (0)