อนุทิน 127606 - แม่พลอย


ขอบคุณความเป็นไป

สอนใจให้รู้จักเดิน

แบบ...ค่อยค่อยเดิน

ค่อยค่อยหายใจ


เขียน 09 Aug 2013 @ 10:28 () แก้ไข 27 Apr 2017 @ 21:04, ()


ความเห็น (0)