อนุทิน 127598 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • วันนี้ฉันสอนเรื่องไตรภูมิพระร่วง ชั้น ม.๖ เปิดวีดีโอและอธิบายให้เด็ก ๆ ฟัง...สิ่งที่ภูมิใจคือเด็กดู
    ตระหนักในเรื่องการรักษาศีล ๕ และตระหนกในเรื่องบาปบุญคุณโทษ
    แถมยังกล่าวว่า "อาจารย์น่าจะเป็นครูสอนพุทธศาสนามากกว่าเป็นครูภาษาไทยเพราะอาจารย์ปฏิบัติจริง
    สอนได้เข้าใจมากกว่าครูที่สอนพ
    ุทธศาสนา" 

  • นั่นซินะ ฉันก็อยากทำเช่นนั้น แม้วันนี้เลือกไม่ได้ฉันก็ไม่เคยละเลยการปลูกฝังคุณธรรมลงบนหัวใจเด็ก ๆ


                                                                  ธรรมทิพย์
                                                           ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

เขียน 08 Aug 2013 @ 22:26 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ ดร.พจนา และทุกดอกไม้กำลังใจที่มอบให้ค่ะ