อนุทิน 127583 - ยายธี

ยายธี

DIAMANTWEG-BUDDHISMUS....KARMA KAGYÜ LINIE::ศูนย์พุทธปรัชญาสังฆะสถานในHAMBURG....

๓๐..ปีมาแล้ว..ศูนย์พุทธปรัชญาสังฆะสถานใน ฮัมบอรก..ได้ถูกจัดตั้งขึ้นใน คศ.๑๙๗๐โดยLama Ole Nydahl..และภรรยาซึ่งเป็นสานุศิษย์ชาวยุโรปรุ่นแรก.ของ Karmapa ที่๑๖และKarmapaที่๑๗ต่อมา..ในสายพุทธทิเบต.(.KARMA KAGYÜ LINIE)

ศูนย์พุทธะ..แห่งนี้..ก่อตั้งด้วยเงินบริจาคและแรงศรัทรา..จากสมาชิกมาก..กว่า..เจ็ดร้อยคนได้รับการสนับสนุน..จากGLSแบงค์และเจ้าหน้าที่รัฐในเมืองฮัมบอรก..ซึ่งใช้เวลาถึงสิบ..ปีกว่าจะเป็นรูปร่างให้ปรากฏเป็นศูนย์เรียนรู้ทางพุทธศาสนา..ใจกลางเมืองนี้...ฮัมบอรก

ศาสนะสังฆะสถานแห่งนี้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมแด่สมาชิกครอบครัวและบุคคลทั่วไปที่สนใจ..ตั้งอยู่ที่ถนนThaden 79..มีห้องประชุม ห้องวิปัสสนา ห้องสมุดห้องอาหารเครื่องดื่มและที่อยู่อาศัย..บ้านเช่า..ที่มีชนต่างวัยอยู่อาศัยจำนวนสี่สิบคน..มีอาสาสมัครประมาณห้าร้อยคนผลัดเปลี่ยนเป็นผู้บริการงานสังคมสังฆะสถานนี้ให้กับ.....ผู้มาเยือน ที่มีจิตศรัทรา...

"พุทธปรัชญา..(.Buddhismus )"..อันสืบเนื่องมายาวนาน ๕๕๐ ปีก่อน คริตศกาลโดย Siddharta Gautama..นั้นมีผู้สนใจมากขึ้นในระยะร้อยปีที่ผ่านมา..โดยเฉพาะ..ประเทศเยอรมัน..มีกว่าแสนคน..ที่สนใจเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

(ย่อความจาก..แผ่นพิมพ์พับ..Buddhistisches Zentrum Hamburg der Karma Kagyü Linie e.V)


เขียน 08 Aug 2013 @ 14:04 ()


ความเห็น (0)