อนุทิน 127579 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เขียน 08 Aug 2013 @ 13:42 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

Many people spend BIG to decor their house. But forget to spend time and love at home ;-)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่สรรหาเรื่องน่าสนใจมาให้อ่านค่ะ ชอบข้อนี้เป็นพิเศษ 5. If you can’t get out of it, get into it. และต้องทำอยู่แล้ว เบื่อที่สุดก็ต้องรีบทำ ล้างชาม เก็บกวาด สำหรับ 2 คน และ 11 แมว What in the world put me in the place like this ?