อนุทิน 127578 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ชีวิตการทำงาน...คนเราที่ทำงานมีความเข้าใจกันบ้างหรือไม่ว่า...เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งจะให้เหมือนหรือได้ดั่งใจเรานั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้...และตัวเราจะให้เหมือนหรือได้ดั่งใจเขาก็คงเป็นไปไม่ได้...สิ่งที่จะต้องจูนเข้าหากันนั้น นั่นคือ การปรับตัว ปรับใจของเราเองให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานนั้นคงจะง่ายกว่าสิ่งใด ๆ...


เขียน 08 Aug 2013 @ 13:02 ()


ความเห็น (0)