อนุทิน 127536 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๗๒๖ |

"หลักกาลามสูตร ๑๐"

๑. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตาม ๆ กันมา
๒. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบ ๆ กันมา
๓. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือต่อ ๆ กันมา
๔. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำรา
๕. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการใช้ตรรกศาสตร์
๖. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอนุมาน
๗. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
๘. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการมองว่า เข้ากันได้กับความเชื่อของตน
๙. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการมองว่า โดยรูปลักษณ์น่าจะเป็นไปได้
๑๐. อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการนับถือว่า สมณะนี้เป็นครูของเรา

นำหลักกาลามสูตร ๑๐ ไปออกข้อสอบอัตนัยมา ;)...

เขียน 07 Aug 2013 @ 11:51 () แก้ไข 07 Aug 2013 @ 11:52, ()


ความเห็น (0)