อนุทิน #127531

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้มีการประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาบริการปฐมภูมิ ขอให้ทุกท่านพร้อมกันเวลา 13.00 น. ห้องประชุมตามที่ตกลงกันไว้
#ขอบคุณครับ

เขียน:

ความเห็น (0)