อนุทิน 127531 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  ติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้มีการประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาบริการปฐมภูมิ ขอให้ทุกท่านพร้อมกันเวลา 13.00 น. ห้องประชุมตามที่ตกลงกันไว้
#ขอบคุณครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)