อนุทิน 127531 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้มีการประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาบริการปฐมภูมิ ขอให้ทุกท่านพร้อมกันเวลา 13.00 น. ห้องประชุมตามที่ตกลงกันไว้
#ขอบคุณครับ

เขียน 07 Aug 2013 @ 10:08 ()


ความเห็น (0)