อนุทิน 127528 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

ภาวะไขมันเกาะตับจากสาเหตุที่ไม่ใช่อัลกอฮอล์ (Nonalcoholic fatty liver disease -NAFLD) ซึ่งเป็นผลต่อตับที่มาจากกลุ่มอาการเมตาบอลิก (metabolic syndrome) และการดื้อต่ออินสุลิน เป็นภาวะที่พบมากขึ้นเรื่อยๆในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในบ้านเราก็น่าจะคล้ายๆกัน มีรายงานการศึกษาที่เขายืนยันว่า การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทำให้พยาธิสภาพที่เกิดต่อตับดีขึ้น โดยเขาศึกษาในคนอายุ 18-70 ปีจำนวน 56 คนโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งเรื่อง อาหาร การออกกำลังกาย เป็นเวลา 6 เดือน โดยตรวจเปรียบเทียบสภาวะของตับอย่างละเอียดรวมทั้งการตัดชิ้นเนื้อตับไปตรวจด้วยก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ผลการศึกษาแสดงชัดเจนว่าการปรับวิถีชีวิตทำให้สภาวะของตับดีขึ้นชัดเจน แม้จะไม่พบว่าน้ำหนักหรือปริมาณไขมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อ่านรายละเอียดได้จาก Prospective histopathologic evaluation of lifestyle modification in nonalcoholic fatty liver disease: a randomized trial. Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2013 July; 6(4): 249–259.

ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า กระบวนการรักษาภาวะไขมันเกาะตับแบบนี้ในเบื้องต้นเลยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน และจากการศึกษานี้เราก็ได้เห็นว่า ตับนั้นดีขึ้นแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกด้วยซ้ำ

 

 

เขียน 07 Aug 2013 @ 09:53 () แก้ไข 19 Sep 2013 @ 10:21, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

I remember some 10 years ago, fats were blamed and the food industry reduced fats content but added sugar to make processed foods taste good. Now I hear that fats on internal organs may come from sugar (sucrose; getting stored). Some nutricians are blaming 'excess sugar use in the food industry' as the main factor for human health issues -- today.

I support doctors "prescribing exercises" (instead of drugs).