อนุทิน 127525 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

"..พระทรงเป็น.."


พระทรงเป็นรัตนมณีศรีสยาม
เป็นหญิงงามคู่องค์พระทรงศรี
เป็นมารดาประชาราษฎร์พิลาสบุรี
เป็นพระราชินีของปวงชน

ทรงเสด็จทั่วแคว้นแดนทุรกันดาร 
ทรงเอาภารศิลป์ศาสตร์ประสาทผล
หลายอาชีพหลายโครงการบันดาลดล 
ธรรมชาติฟ้าฝนทรงสนพระทัย

เป็นแม่พระแม่เมืองประเทืองสุข
บรรเทาทุกข์ปวงประชาทุกคราสมัย
เป็นแสงสุรีย์โชติช่วงทุกดวงใจ
เป็นเทพไท้เทวะอวตาร

เป็นทุกสิ่งทุกอย่างทางสร้างสรรค์
เป็นองค์เชื่อมสัมพันธ์จนบรรสาน
คราที่รักสามัคคีนี้ร้าวราน
ทรงเพียบพร้อมพรหมวิหารทุกวารวัน

เป็นอีกองค์อัครศาสนูปถัมภก 
เป็นนาถะของพสกยามโศกศัลย์
เป็นหยาดพิรุณดับไฟให้ไร้ควัน
เป็นน้ำทิพย์ประโลมขวัญประโลมไทย
๒๒.๐๒ น. : ๖ ส.ค. ๕๖

เขียน 07 Aug 2013 @ 08:52 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ

บทกลอนไพเราะมากค่ะ