อนุทิน 127524 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

การสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง
และหมั่น "ตรวจสอบความถูกต้อง"
ทั้งใน "เนื้อหา" ของความรู้ และ "วิธีการใช้" ความรู้ที่ได้มา อยู่เสมอ

นำไปสู่การสร้าง "ปัญญา" และความ "ไม่ทุกข์"

อิอิอิอิอิอิ

เขียน 07 Aug 2013 @ 08:12 () แก้ไข 07 Aug 2013 @ 08:16, ()


ความเห็น (0)