อนุทิน 127520 - sr

sr

จับแพะผูกแกะ ฝึกเชื่อมต่อชีวิต (และดูการใช้ตัวเลข)

"จาตุรนต์" อึ้งเด็กไทยจำนวนมากอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 15:59 น. http://www.dailynews.co.th/education/224376
...อึ้งข้อมูลเด็กไทยจำนวนมากอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ เร่งหารือ สพฐ.แก้ปัญหาเร็วที่สุด ชี้ถ้าอ่านภาษาไทยไม่ได้ก็ไม่มีทางเรียนวิชาอื่นได้... [see สพฐ. at  www.obec.go.th (see วิสัยทัศน์) and OTPC at http://www.otpc.in.net. (note the dates) ] 

http://bigpondnews.com/articles/Health/2013/08/06/Victorian_smoking_rates_reach_record_low_894103.html
... Victoria's smoking rates have hit an all-time low with fewer young people taking up the habit.
    Cancer Council data shows 13.3 per cent of Victorians are smoking on a regular basis, either daily or weekly. Daily smoking rates fell to 11.7 per cent...Across all demographics Victorians are shying away from lighting up, with about 6 in 10 adults stating they've never smoked...

http://bigpondnews.com/articles/Health/2013/08/06/Alcohol_abuse_costs_NSW_billions_894102.html
Alcohol abuse costs NSW taxpayers more than $1 billion a year, an auditor-general's report has found.

NSW Auditor-General ... says this equates to $416 per household, with the largest cost being NSW Police, followed by child protection services and NSW Health....
   'Drunkenness is like a parasite drawing the very lifeblood out of government services,' ...'My concern is that the NSW government does not know the full cost of alcohol abuse - at best cost information is fragmented,' he said.
   He recommended that the cost of alcohol abuse be estimated and reported every three years 'so government and the public know whether the problem is getting better or worse'. ... where appropriate, alcohol abusers should pay for taking valuable resources away from more pressing work....'The bottom line is - the community should not have to continue to pay such a high price for the impacts of alcohol abuse,' he said in the report....if social costs, such as productivity at work, were included the total cost of alcohol abuse was about $3.87 billion a year. This equates to $1565 for each household.

[This is another part of a game to hone decision making. It costs nothing to play and we get rewarded by our decisions that we make ourselves. Have fun!]

เขียน 07 Aug 2013 @ 04:36 () แก้ไข 07 Aug 2013 @ 17:22, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งสวนทางกับอะไรบางอย่าง ;)...

เขียนเมื่อ 

That's somewhat sad isn't it Wasawat Deemarn ?

I wonder what is the cost of Thai language deficiency for Thais in Thailand. May MOE or some NGOs can give ideas.