อนุทิน 12751 - Ka-Poom

  ติดต่อ

เมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธ เราได้บ่มเพาะและให้ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดินอยู่ทุกๆ วินาที กว่าจะรู้ตัวว่ามันงอกเงยอยู่ในใจเราก็สายเสียแล้ว ยากที่จะเยียวยา

ทุกคราที่มองเห็นหน้าผู้ป่วยจิตเวช จะสลดสังเวชต่อสภาวะทุกข์ที่เกาะกินในใจเขาเหลือเกิน

  • "สติ" เป็นตัวแบ่งความรู้ตัวและไม่รู้ตัว มีสติ จะเกิดปัญญาและทำอะไรคล้อยตามกิเลสยาก แต่หากขาดสติ ปัญญาจะไม่เกิด กิเลสจึงได้เกาะกินอยู่ในหัวใจอยู่เรื่อยมา หลอกให้โกรธ หลอกให้หลง หลอกให้อยาก...อยู่เรื่อยไป

จิตทำงานผ่านสมองแสดงออกเป็นการกระทำ สัมพันธ์กันภายใต้กฏอิทัปปัจจยตา ดำเนินไปด้วยกิเลส หรือด้วยธรรม ขึ้นอยู่กับการสั่งสมบารมีของบุคคลนั้น

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)