อนุทิน 127508 - เด็กบ้านนอก

สัปดาห์นี้  ของบประมาณที่มีอยู่อย่างน้อยนิดเพื่อจัดทำทางลาดเพื่อนักเรียนพิการเรียนร่วม  อันเนื่องมาจากโรงเรียนบ้านหนองแวง (สถานที่ปฏิบัติงาน)  มีนักเรียนพิการเรียนร่วม จำนวน  ๕  คน  เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  ๑  คน  เดินไม่คล่อง  ไม่สามารถเดินขึ้นบันไดได้ต้องใช้ทางลาด  เมื่อดำเนินการเสร็จเด็กคนดังกล่าวจะต้องพอใจเป็นอย่างยิ่ง  ชุมชน  ผู้ปกครองของนักเรียนรายนี้คงมีความสุขที่ลูกหลานได้รับการเอาใจใส่ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี

เขียน 06 Aug 2013 @ 19:54 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ดีมากครับ ;)...