อนุทิน 12750 - Ka-Poom

Ka-Poom

สิ่งเดียว...ที่ครอบงำจิตใจมนุษย์ คือ กิเลส...ราคะตัณหา โทสะ โมหะ...

หากกิเลสเบาบางลงจะได้เจอกับสภาวะที่เป็นสุขขึ้น แต่เมื่อยังสะสมให้มันขยายวงอยู่ในใจ เมื่อไรที่ขาดสติเมื่อมันนั้นมันจะทำงานหนักขึ้น จึงไม่แปลกใจทำไมถึงได้มีจำนวนผู้ป่วยทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชมากขึ้นเรื่อยๆ...

เพราะธรรมะห่างไกลใจนี่เอง

มนุษย์ จึงไม่สนใจที่ละกิเลสในใจตนเองให้เบาบางลง... เลย

เขียน 23 Jun 2008 @ 13:09 () แก้ไข 23 Jun 2008 @ 13:19, ()


ความเห็น (0)