อนุทิน 1275 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้มาตอบ blogและทบทวนเนื้อหา APN best practice ว่าเราจะพูดอย่างไรให้น้องๆที่มาฟังได้แนวคิดไปทำต่อได้

น่าจะเริ่มด้วยงานอะไรที่เราทำแตกต่างจากคนอื่นๆ และ R2R ที่ทำน่าจะฉีกแนวจากเดิมและได้ประโยชน์สำหรับพยาบาลที่เตรียมตัวเป็น APN มากกว่า

ตอนเย็น เขียนเรื่องสรุปกลุ่มย่อย ใน UKM 12

เขียน 21 Apr 2008 @ 05:05 () แก้ไข 22 Apr 2008 @ 05:31, ()


ความเห็น (0)