อนุทิน 127499 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       การใคร่ครวญหาเหตุผลในเรื่องความคิด...เป็นไปในลักษณะที่ว่า การใช้ความคิดพิจารณาว่าทำไมเราต้องคิดเช่นนั้น?...อะไรทำให้คิดเช่นนั้น?...ซึ่งจะทำให้เราได้หยุดคิดพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน กินลึกลงไปถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความคิดเช่นนั้น...แล้วส่งผ่านต่อยอดไปยังผลที่จะตามมาหากว่ายังคิดเช่นนั้น...ท่านเปรียบเหมือน

                 -  หากว่ากำลังวิ่งด้วยความเร็วก็จะเปลี่ยนเป็นวิ่งช้าลง

                 -  หากว่ากำลังวิ่งช้า ๆ ก็จะเปลี่ยนไปเป็นเดิน

                 -  หากว่ากำลังเดินก็จะเปลี่ยนไปเป็นหยุดยืน

                 -  หากว่ากำลังหยุดยืนก็จะเปลี่ยนไปเป็นนั่ง

                 -  หากว่ากำลังนั่งก็จะเปลี่ยนไปเป็นนอน

         การได้หยุดคิด...ทำให้สติได้ติดเครื่องทำงานอีกครั้ง” เมื่อมีสติกำกับการใช้ความคิดก็จะละเอียด ถี่ถ้วน แยบคายยิ่งขึ้น

                         “การฝึกใคร่ครวญเหตุผลทางความคิด...ทำให้การดำเนินชีวิตมีความสมดุล”


เขียน 06 Aug 2013 @ 13:19 ()


ความเห็น (0)