อนุทิน 127496 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้มีการประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยกรรม ขอให้ทุกท่านพร้อมกันที่โรงพยาบาลตราดเวลา 13.00 น. ห้องประชุมตามที่ตกลงกันไว้

เขียน 06 Aug 2013 @ 11:09 () แก้ไข 06 Aug 2013 @ 11:09, ()


ความเห็น (0)