อนุทิน 127495 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์ที่ ๑๒ วันที่ ๒๙-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

              สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๒ นี้ได้มีการจัดการเรียนการสอนปกติ    นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นกว่าเดิมแต่มีนักเรียนบ้างคนที่ไม่ทำงานตามที่สั่ง  ชอบทำงานเมื่อใกล้จะหมดเวลาเพราะจะได้กลับไปทำที่บ้าน   การทำงานหน้าที่อื่นก็ทำตามคำสั่ง     และช่วยควบคุมชั้นเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ป. ๖   และในคาบสุดท้ายจะควบคุมดูแลนักเรียนทั้งสายชั้นป. ๖  ให้ทำความสะอาด สายชั้นให้เรียบร้อย   

              ในวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้เข้าร่วมการอบรม  การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Inkscape  ณ ศูนย์ ICT สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
เขียน 06 Aug 2013 @ 10:44 ()


ความเห็น (0)