อนุทิน 127486 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๗๑๓ |

"..."

การเติมเต็ม หมายถึง การเติมความรู้สึกที่ดีให้กันลงไปในช่องว่างที่ยังเหลืออยู่
อันเกิดจากความปรารถนาดีที่มีต่อกันอย่างจริงใจ ไม่ใช่เพราะหน้าที่หรือความรับผิดชอบ

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่
๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

  เขียน:  

ความเห็น (0)