อนุทิน 127482 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

รู้สึกพอเพียงทางจิตวิสัย...เพื่อจะได้รู้จักเพียงพอในวัตถุวิสัย...ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปีนป่ายขั้นบันไดแห่งความสุขของการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน”


เขียน 05 Aug 2013 @ 23:36 ()


ความเห็น (0)